Samorząd Uczniowski

W dniu 5 września 2014 roku świeżo wybrani członkowie Samorządów Klasowych zebrali się, by ustalić skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekunów. W obradach uczestniczyli przedstawiciele klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. Uczniowie powołali dwóch nauczycieli na opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Panią Bernadetę Michnowicz i Panią Ewelinę Smerecką. Następnie wybrali tegoroczny Zarząd. Przewodniczącą została Karolina Rajnik, a jej zastępcą Michał Zeliaś. Finansami zajmie się Kaja Rysz jako skarbnik, a dokumentacją pracy Samorządu sekretarz Katarzyna Hanus. Wszelkich informacji na temat działalności Samorządu Uczniowskiego udzieli rzecznik prasowy – Łukasz Rajchel.
Kolejne spotkanie Samorządu Uczniowskiego odbyło się tydzień później, na którym skonstruowano zarys rocznego planu pracy. Dobrą nowiną dla uczniów jest to, że w czwartki obowiązuje „szczęśliwy numerek”. Samorząd będzie informował na bieżąco społeczność szkolną o swoich kolejnych działaniach.