Inauguracja roku szkolnego 2014/15

Dnia 1 września br. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/15. Pan dyrektor Piotr Cisek powitał zaproszonych gości: Pana Wojciecha Farbańca - Burmistrza Gminy Rymanów, radnego Posady Górnej - Pana Tomasza Rajnika, ks. proboszcza Marka Zajdla oraz Panią Dorotę Niemczyk - przedstawiciela Rady Rodziców.
Szczególnie gorące słowa powitania skierowane zostały do pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego, które przekroczyły próg szkoły po raz pierwszy. Pan dyrektor nadmienił, że grono pedagogiczne w rozpoczynającym się roku szkolnym liczyć będzie 31 nauczycieli, a naukę pobierać będzie 297 uczniów; z czego 11 w oddziale przedszkolnym, 174 w szkole podstawowej oraz 112 w gimnazjum.

 

W słowie skierowanym do uczniów Pan Dyrektor zachęcał do wytrwałości i sumienności przez cały nadchodzący rok. Podkreślał wartość i znaczenie wykształcenia. Rodzicom przypomniane zostały słowa Janusza Korczaka: „Dziecko chce by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady.”; wskazujące na to, że to właśnie rodzice są najważniejszymi nauczycielami dla swoich dzieci. Pedagodzy i wychowawcy usłyszeli życzenia wytrwałości w pracy, satysfakcji z sukcesów swoich uczniów i zadowolenia z realizacji zawodowych pasji.
Kończąc, Pan dyrektor przypomniał, że początek września nierozerwalnie łączy się z tragiczną historią Polski – wybuchem II wojny światowej, a delegacja uczniów zapaliła symboliczny znicz pod pamiątkową tablicą upamiętniającą poległych w czasie wojny mieszkańców Posady Górnej.