• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Spotkanie z s. Donatą Farbaniec ISMM

„Kiedy się w czym waham, jak postąpić, pytam się zawsze miłości, ona najlepiej doradza”.

św. Faustyna Kowalska

W dniu 4 maja 2023 roku gościliśmy s. Donatę Farbaniec ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przybyła do szkoły na zaproszenie uczniów i wychowawców klas szóstych: Pani Agnieszki Kindlik i Pana Waldemara Kilara. Spotkanie otworzył Pan dyrektor Piotr Cisek, który przedstawił znamienitego gościa. Dowiedzieliśmy się, że siostra Donata jest absolwentką Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej, że przybyła do nas z USA, gdzie na co dzień pracuje. Następnie Pan dyrektor oddał głos prelegentce, która pokrótce opowiedziała o swej drodze duchowej. Nadmieniła, że punktem zwrotnym w jej życiu była wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie po raz pierwszy zetknęła się ze słynnym na całym świecie obrazem „Jezusa Miłosiernego”, namalowanym przez wileńskiego artystę Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek s. Faustyny Kowalskiej.

Później z niezwykłą pasją czytała jej „Dzienniczek”, będący zapisem doświadczeń wewnętrznych autorki, a także przekazem orędzia Miłosierdzia, które według niej udzielił jej Jezus Chrystus.
Szóstoklasiści przygotowali mnóstwo pytań dla siostry zakonnej. Nurtowały ich zagadnienia związane z historią zgromadzenia, procesem wstępowania do zakonu, życiem codziennym za klasztorną furtą. Pytano o atrakcje turystyczne we wschodnich stanach Ameryki, wreszcie o różnice między językiem angielskim a jego amerykańską odmianą.
Warto w tym miejscu nadmienić, że Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało założone przez Polkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką w 1862 roku. Głównym celem tego zakonu była praca resocjalizacyjna z kobietami ulicy. Takie były początki w Warszawie. Dziś zgromadzenie prowadzi ośrodki wychowawcze dla dziewcząt, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne i przedszkola, głosi orędzie Miłosierdzia w sanktuariach, parafiach, w kraju i poza granicami, formuje apostołów Bożego Miłosierdzia w międzynarodowym stowarzyszeniu „Faustinum”, głosi ewangeliczną wartość, jaką jest miłosierdzie Boskie i ludzkie. Siostry zakonne mają swe domy nie tylko w Polsce (Kraków, Rabka-Zdrój, Zakopane, Kalisz, Wrocław, Toruń, Gdańsk), ale również za granicą, m.in. w Czechach, Słowacji, na Białorusi, we Włoszech, w Izraelu, USA, gdzie pracują na rzecz drugiego człowieka.
Spotkanie było niezwykle owocne. Rozmowa z siostrą Donatą ubogaciła nas wewnętrznie. Niektórzy łatwiej odnaleźli drogę do Boga, inni zapełnili pustkę w sercu mądrym słowem. Oderwaliśmy się od zwykłego życia, pośpiechu i problemów. Dziękujemy za wszystko!