Pasowanie na ucznia

„Ślubuję być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę.
Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem i nauką pragnę sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce”.

W dniu 13 października 2020 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Następnie Pan dyrektor Piotr Cisek dokonał ceremonii pasowania, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej”.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynię pamiątkowych dyplomów. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali uczniowie, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne. Ten dzień z pewnością pozostanie uczniom w pamięci. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów. Uroczystość ślubowania klasy 1a przygotowała wychowawczyni – Alicja Zajdel oraz Alicja Szymanowska, Aneta Skóra i Bogusław Malinowski.