• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Uroczystość pożegnania klas ósmych pn. „Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”

„I gdybyś nawet nie mógł sprostać światu
Co zmienia się i zmienia,
To nic się nie martw, taki już zostań,
Ty nie wyrastaj z marzenia”.

Joanna Kulmowa

W dniu 26 czerwca 2020 roku, przy zachowaniu wszelkich przepisów sanitarnych, w gmachu Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej odbyła się podniosła uroczystość pożegnania absolwentów z udziałem ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Gospodarzem spotkania był Pan dyrektor Piotr Cisek, który powitał wszystkich zebranych. Podziękował za lata intensywnej pracy, zwłaszcza w ostatnim okresie edukacji zdalnej. Zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciele dobrze przygotowali wychowanków do dalszego etapu kształcenia. Dyrektor wyróżnił uczniów, którzy swymi sukcesami naukowymi, artystycznymi i sportowymi rozsławiali imię szkoły. Przyznano im Medal „Sapere aude” im. Anny z Działyńskich Potockiej.

W gronie tym znalazło się aż 10 absolwentów:
Aleksandra Hanus – laureatka Konkursu Języka Polskiego i finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych,
Gabriela Smerecka – laureatka Konkursu Języka Polskiego,
Jan Telega – laureat Konkursu Matematycznego,
Krzysztof Kasperkowicz – finalista Konkursu Chemicznego,
Mateusz Piwowar – finalista Konkursu Geograficznego,
Emilia Mazurek, Eliza Pitrus, Julia Przybylska, Weronika Suwała, Emilia Węglowska – złote medalistki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie podkarpackim w piłce ręcznej dziewcząt.
Tradycyjnie, na zakończenie roku szkolnego, absolwent, który w toku edukacji odnosił najświetniejsze sukcesy, otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły. Tego zaszczytu dostąpiła Gabriela Smerecka, gdyż od klasy czwartej miała najwyższą średnią ocen z przedmiotów na świadectwie. W podniosłej atmosferze, której towarzyszyła każdorazowo burza braw, absolwenci odbierali świadectwa i nagrody za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, za liczne sukcesy w konkursach, turniejach i zawodach sportowych, za wzorową frekwencję w całym roku szkolnym, za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
W imieniu rodziców głos zabrał Pan Mariusz Hanus, który w samych superlatywach wypowiadał się o pracy szkoły. Docenił pasję, zaangażowanie, pracowitość i charyzmę nauczycieli, którzy nigdy nie szczędzili sił, by poszerzać horyzonty myślowe dzieci. Komplementował pracę wychowawczą i pedagogiczny trud Pani Alicji Szymanowskiej i Pana Waldemara Kilara, wychowawców klas ósmych. Podziękował dyrekcji oraz pracownikom niepedagogicznym za wsparcie rozmaitych inicjatyw i poświęcenie.
Następnie głos zabrała Aleksandra Hanus, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Z niemałym wzruszeniem po raz ostatni przemawiała publicznie w swej Alma Mater jako uczennica. Zaczęła od przypomnienia wszystkim swego pierwszego dnia w szkole, która od razu wydała się jej miejscem fascynującym, pełnym ciepła i życzliwości. Podziękowała nauczycielom za pomoc w zgłębianiu fascynujących tajników wiedzy, za niezwykły trud nauczania i wychowania, za krzewienie pięknych humanistycznych idei. W swym wystąpieniu nadmieniła, że uczniowie odnieśli wiele sukcesów. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie bardzo dobre zarządzanie szkołą przez dyrekcję. Podkreśliła głęboko emocjonalne przywiązanie do szkoły w Posadzie Górnej, przywołując piękną myśl pisarza Henryka Grynberga: „Trzeba wiedzieć, z czego się wyrasta”. Zapewniła publiczność, że będzie wierna jego słowom i na pewno nigdy nie zapomni swej pierwszej szkoły, nauczycieli i wychowawców, koleżanek i kolegów. Swe wystąpienie zwieńczyła cytatem fragmentu wiersza Joanny Kulmowej, licząc, że stanie się on dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej życiowym drogowskazem:
„I gdybyś nawet nie mógł sprostać światu
Co zmienia się i zmienia,
To nic się nie martw, taki już zostań,
Ty nie wyrastaj z marzenia”.
Wzruszająca uroczystość, z gustownie wykonaną dekoracją, nad którą górował przykuwający uwagę napis: „Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”, została przygotowana przez nauczycieli: Panią Alicję Szymanowską, Panią Anetę Skórę oraz Pana Waldemara Kilara.