• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Niech każdy (…) miłość własną – kraju miłości poświęci!”.

J.U. Niemcewicz

„Czas jest, daj Boże, żeby nie ostatni, z którego najusilniej korzystać należy…” – mówił król Stanisław August Poniatowski, otwierając sejm w 1788 roku, który obradował do 1792 roku.
Czas wykorzystano. Sejm zapoczątkował całkowitą reformę państwa. Korzystając z nieobecności posłów oponentów, członków obozu hetmańskiego, w dniu 3 maja 1791 roku ogłoszono uchwalenie Konstytucji. Jedenaście artykułów dokumentu wprowadzało:
• Trójpodział władzy,
• Monarchię dziedziczną,
• Opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem,
• Zabroniono konfederacji i rokoszy,

• Zniesiono liberum veto – głosowanie w sejmie miało odtąd odbywać się większością głosów.
Te rozwiązania prawne miały na celu wzmocnienie i uniezależnienie Rzeczypospolitej od mocarstw ościennych. Ograniczenie praw i przywilejów szlacheckich zaniepokoiło przeciwników reform. Pod hasłami obrony zagrożonej wolności, przeciwko reformom i Konstytucji 3 maja, a przy wsparciu Rosji, zawiązali konfederację targowicką. Stała się ona swoistym symbolem zdrady, przedkładania interesów własnych nad dobro ogółu obywateli. Pod naporem armii rosyjskiej Polacy przegrali wojnę w obronie Konstytucji 3 maja. Dzieła Sejmu Wielkiego zostały zaprzepaszczone, a sąsiedzi dokonali II rozbioru Polski. Nie pomógł zryw narodu wiedzionego przez Tadeusza Kościuszkę podczas insurekcji. Połączone siły państw ościennych doprowadziły do ostatecznego rozgrabienia ziem polskich. Rzeczpospolita, jeszcze tak niedawno, potęga europejska straciła swój byt polityczny na 123 lata.
Dziś, kiedy żyjemy w wolnej ojczyźnie wciąż musimy pamiętać o przesłaniu polskich patriotów tworzących Konstytucję 3 maja. Wolność i niepodległość nie są darami ofiarowanymi raz na zawsze. Wymagały one dużo trudu wielu pokoleń byśmy teraz mogli się z nich cieszyć. Jakże łatwo jest powtórzyć błędy, które mogą naszą Ojczyznę osłabić. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja stwarza wyjątkową okazję, by uświadomić sobie, jak ważne są nasze wspólne staranie budowania mocnego, bezpiecznego państwa. Dlatego należy przypominać młodemu pokoleniu, o dziele Sejmu Wielkiego i jego reformach.

Anna Bałuka