• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Komunikat

Szanowni Państwo,
w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość (do odwołania) i jest ona obowiązkowa dla ucznia.
Pragnę przypomnieć o tym, że aby uczeń/rodzic mógł odczytać wiadomość w dzienniku elektronicznym, musi podać wychowawcy swój adres e-mali (który następnie zostanie wprowadzony do dziennika) i przejść procedurę logowania do e-dziennika.
Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas 6, 7 i 8. Proszę sprawdzić, czy dzieci wywiązały się tego zadania.
Począwszy od dnia 25 marca br. nauczyciele będą realizowali kolejno lekcje według obowiązującego planu lekcji w danej klasie. Wykorzystają do tego dowolne środki zdalnego nauczania, pomocne w nauczaniu danego przedmiotu, a które sprawdziły się w ciągu kilkudniowego okresu próbnego.
Apeluję do Państwa, by na bieżąco sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym, gdyż będzie on centrum informacji dla ucznia i jego rodzica o realizowanych treściach oraz miejscach, gdzie należy je znajdować.  

Po zalogowaniu do e-dziennika i wybraniu zakładki LEKCJE ZREALIZOWANE oraz odpowiedniej daty; pod tematem każdej lekcji w zakładce ZASOBY uczeń/rodzic znajdzie szczegółowe informacje odnośnie danej jednostki lekcyjnej: wykaz czynności do wykonania oraz linków, stron lub innych źródeł, z których musi skorzystać, aby przyswoić porcję materiału a także zestaw ćwiczeń, zadań, poleceń, itp., które powinien w czasie tej lekcji wykonać.
Proszę uczulić dziecko na to, iż ma ono obowiązek wykonywania wszystkich poleceń nauczyciela, związanych z realizacją jednostek lekcyjnych w ilości i formie określonej przez nauczyciela.
Rodziców proszę o wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym, zapewnienie dziecku właściwych warunków do nauki oraz dopilnowanie systematyczności jego pracy.
Nauczyciele będą monitorować oraz oceniać postępy ucznia, stosując ustalone przez siebie formy i środki techniczne, o których wcześniej poinformują ucznia/rodzica, uwzględniając możliwości i zasoby techniczne domu rodzinnego.
Jeśli uczniowie lub rodzice zgłoszą potrzebę pomocy, nauczyciele udzielą jej w formie konsultacji za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku lub innego narzędzia pracy zdalnej.
W trosce o edukację Państwa dzieci, liczę na wyrozumiałość i pomoc oraz systematyczną pracę uczniów. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły zdają sobie sprawę z bardzo zróżnicowanych możliwości zdalnej pracy, dlatego będziemy ograniczać nadmierną liczbą zadań do realizacji, a jednocześnie dbać o to, aby był to czas odpowiedzialnie wykorzystany na naukę. Będziemy więc wybierać takie rozwiązania, które uwzględnią potrzeby i możliwości naszych uczniów.
Proszę o przekazanie powyższych informacji dzieciom.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły – Piotr Cisek