• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 6 lutego 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. W spotkaniu uczestniczyli młodzi radni – uczniowie szkół naszej gminy. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej reprezentowali Krzysztof Kasperkowicz i Wiktor Kaczor pod pieczą dyrektora szkoły, Pana Piotra Ciska oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Pani Bernadety Michnowicz.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Andrzej Pitrus, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Wojciech Farbaniec, który przybliżył młodzieży strukturę i zasady funkcjonowania naszej gminy od strony administracyjnej. Po złożeniu ślubowania radni wyłonili trzech członków komisji skrutacyjnej: Kornelię Trybus, Krzysztofa Kasperkowicza oraz przewodniczącego komisji Oskara Dańczyszyna.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Krystian Wołczański, uczeń 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie, Wiceprzewodniczącymi: Jakub Zajdel uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Klimkówce oraz Adrian Klamut uczeń 3 klasy rymanowskiego liceum. Tytuł Sekretarza otrzymała Anna Szul uczennica 8 klasy ZSP w Rymanowie. Dalszą część sesji poprowadził Krystian Wołczański. Radni chętnie zgłaszali wnioski dotyczące potrzeb młodego pokolenia i ich wizji funkcjonowania gminy. Całość spotkania zakończono pamiątkowym zdjęciem.