„Szczęśliwy Numerek”

Samorząd Uczniowski informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 w szkole w Posadzie Górnej funkcjonuje „Szczęśliwy Numerek”. Od poniedziałku 23 września br. dziennik elektroniczny w każdym dniu zajęć lekcyjnych będzie losował jeden numer z listy uczniów. Uczniowie o wylosowanym numerze są zwolnieni w danym dniu z odpowiedzi ustnej na ocenę. Regulamin „Szczęśliwego Numerka” dostępny jest na stronie naszej szkoły w zakładce Samorząd Uczniowski.