Policjanci z wizytą w naszej szkole

Dnia 13 marca 2019 roku gościliśmy w naszej szkole Panów policjantów. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-3. Nasi goście omówili zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przypomnieli dzieciom jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć rowerem, podróżować samochodem. Ponadto zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiono sposoby ich unikania lub pokonywania. Podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali odblaskowe kamizelki, wykonano również pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie było pouczające, ciekawe informacje z pewnością przyczynią się do większej świadomości i poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i poza szkołą.
Dziękujemy Panom policjantom za udział w spotkaniu z uczniami naszej szkoły.