• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Posada Górna centrum obchodów w gminie Rymanów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Spośród wszystkich narodów świata, my, Polacy, winniśmy umieć najlepiej ocenić znaczenie i wartość słowa wolność”.

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”

W dniu 1 marca 2019 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym punktem programu było podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”, zorganizowanego pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Uroczystość zgromadziła wielu oficjeli. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z Panem burmistrzem Wojciechem Farbańcem na czele. Na uroczystość przybył Pan Jacek Magdoń – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Pan Jan Tomkiewicz – radny Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Jan Bałuka – przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Pan Józef Ziajka – sołtys Posady Górnej.

Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele instytucji kultury z terenu naszej gminy: Pan Sławomir Szybka – p.o. dyrektor GOK-u, Pani Monika Rygiel – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie, Pan Czesław Szajna – prezes Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”. W obchodach wzięli udział laureaci konkursu oraz ich opiekunowie. Gościem honorowym był Pan Zbigniew Człowiekowski – syn żołnierza wyklętego Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”, który schwytany podczas obławy zmarł w Urzędzie Bezpieczeństwa w Rzeszowie w 1954 roku.
W swym okazjonalnym wystąpieniu gospodarz uroczystości Pan dyrektor Piotr Cisek przywołał myśl profesora Henryka Elzenberga: „Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta”. Słowa te bardzo trafnie odzwierciedlają sens walki żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z sowiecką powojenną okupacją. Młodzież w niezwykle wzruszającym programie artystycznym „Wolność jest w nas” przypomniała sylwetki żołnierzy wyklętych – Augusta Fieldorfa ps. „Nil”, Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, Witolda Pileckiego ps. „Druh”, Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, Józefa Czuchry „Orski”, Władysława Gurgacza ps. „Sem”, Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”. Poezją i piosenką oddała im hołd. Burzą braw nagrodzono partie wokalne w wykonaniu Otylii Landsmann i Sylwii Gładysiewicz („Biały krzyż”, „Niezłomni”, „Miasto”), Oliwii Szybki („Panie Generale”), Amelii Chmiel („Noc”, „Jedna chwila”) oraz Izabeli Siręgi („Kołysanka więzienna”). Niemałe wrażenie zrobiły na słuchaczach przy akompaniamencie skrzypiec recytacje wierszy w wykonaniu Aleksandry Hanus („Wilki” Zbigniewa Herberta) i Martyny Sękowskiej („Łukasza Cieplińskiego list do syna” Andrzeja Kołakowskiego). Izabela Siręga brawurowo wygłosiła wiersz „Polska Podziemna” Stanisława Balińskiego na tle muzyki. W nastrój zadumy i refleksji obecnych wprowadzili wykonawcy dzięki swej wrażliwości. Wrażenie robiły też ustawione na scenie przepasane kirem portrety żołnierzy wyklętych, którym oddano hołd poprzez zapalenie światła pamięci.
Rzetelnie przygotowana prelekcja dr. Jacka Magdonia spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony widzów. Prezentacja, poświęcona Łukaszowi Cieplińskiemu, bogata w materiał fotograficzny i filmowy, poparta esencjonalnym komentarzem, była sugestywna i przejmująca. Śledziliśmy drogę rozwoju intelektualnego oraz duchowego żołnierza, dla którego wierność ideałom i przysiędze była najwyższym nakazem.
Punktem kulminacyjnym spotkania było podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Na konkurs napłynęło 147 prac z 51 szkół z województwa podkarpackiego. Zadanie uczestników polegało na zredagowaniu wypowiedzi inspirowanej historią polskiego podziemia antykomunistycznego w formie poetyckiej lub prozatorskiej. Celem nadrzędnym była popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych, walczących w antykomunistycznym podziemiu o niepodległość Polski. Jury konkursowe przyznało 25 nagród w kategorii poezja oraz 20 nagród w kategorii proza. Wśród wierszy znalazły się wypowiedzi zorganizowane stychicznie oraz stroficznie o rozmaitych układach rymów, najczęściej parzystych i krzyżowych, pisane regularnym zgłoskowcem, których głównym atutem stało się uzyskanie rytmicznej melodii. Ciekawe okazały się bez wątpienia wiersze wolne o wybitnych walorach artystycznych, urzekające siłą przekazu i niezwykłym obrazowaniem poetyckim. Hymn, ballada, piosenka, sonet, haiku, epitafium, tren – to ledwie kilka form gatunkowych, które zwróciły uwagę przesłaniem i stylem wypowiedzi. Autorzy refleksyjnie podejmowali temat życia i śmierci, obowiązku wobec ojczyzny i walki w słusznej sprawie. Zadziwia ich niezwykła dojrzałość i wrażliwość, zachwyca znajomość polskiej klasyki, bowiem w konkursowych pracach odkryć można aluzje i nawiązania do znanych utworów („Świtezianka”, „Reduta Ordona”, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Muzeum” Wisławy Szymborskiej). Inspirowanie się dziełami mistrzów jest zawsze godne najwyższej pochwały. O skali wrażliwości, talentu i bezkompromisowości w myśleniu młodych artystów pióra niech zaświadczy także odważne wykorzystanie zabiegu, polegającego na korespondencji sztuk: z fotografią sąsiaduje słowo, które jest jej ciekawym dopełnieniem, trafnym komentarzem i mądrą refleksją.
Kilka słów wypada poświęcić prozie, reprezentowanej przez opowiadanie, pamiętnik i dziennik, list, wspomnienie oraz apel. Z jednej strony wyłania się z nich obraz bohaterów ukazanych jako charyzmatycznych dowódców i żołnierzy o niezłomnym charakterze, mężnych i zdeterminowanych, by walczyć do końca o swe ideały, z drugiej – na szczęście – są to postaci, którymi targają wewnętrzne rozterki, mają swoje słabości, przeżywają chwile zwątpień. Udało się zatem autorom uniknąć popadania w sztuczny patos i zadęcie. Na kartach swych utworów oddali hołd żołnierzom wyklętym powszechnie znanym Polakom (Witold Pilecki ps. „Druh”, Zdzisław Broński ps. „Uskok”, Józef Kuraś ps. „Ogień”, Józef Franczak ps. „Lalek”), ale także – co szczególnie cenne – sięgnęli twórcy po biografie lokalnych bohaterów, działających w konspiracji na Podkarpaciu (Józef Maciołek ps. „Dominik”, Antoni Żubryd ps. „Zuch”, Józef Cieśla ps. „Topór”, Kazimierz Człowiekowski ps. „Niemsta”, Józef Batory ps. „Argus”). W panteonie bohaterów znalazły się także sylwetki kobiet, wśród nich na czoło wysuwają się: Danuta Siedzikówna ps. „Inka” oraz Katarzyna Garbarz. Przemyślana i odbiegająca od sztampy konstrukcja fabularna, dialogi dynamizujące akcję, zastosowanie kompozycji szkatułkowej, różnorodność form podawczych, w tym wprowadzenie w tok narracji esencjonalnych opisów postaci, przedmiotów, krajobrazu i przeżyć wewnętrznych, fragmentów listów, czy wreszcie kreowanie świata w konwencji onirycznej – te elementy poświadczają o niemałej sprawności warsztatowej, wrażliwości i erudycji laureatów turnieju.

Oto pełna lista nagrodzonych młodych autorów:

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

Kategoria: poezja

I

Dominika Skiba

Szkoła Podstawowa nr 12
w Stalowej Woli

Mirosława Pikula

I

Jakub Kusz

Szkoła Podstawowa nr 12
w Stalowej Woli

Mirosława Pikula

I

Aleksandra Noworól

Szkoła Podstawowa
w Trzebownisku

Paulina Pachorek

II

Amelia Fabisz

Szkoła Podstawowa w ZSP
w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Jakub Miklus

Szkoła Podstawowa nr 12
w Stalowej Woli

Mirosława Pikula

II

Wiktoria Truszkowska

Szkoła Podstawowa nr 12
w Stalowej Woli

Mirosława Pikula

II

Lena Maraj

Szkoła Podstawowa nr 8
w Krośnie

Małgorzata Błaszczyk

III

Jan Syrek

Szkoła Podstawowa
w Wojaszówce

Lidia Stec

III

Monika Smoleń

Szkoła Podstawowa
w Króliku Polskim

Agnieszka Rygiel

III

Gabriela Zywar

Szkoła Podstawowa
w Komborni

Mariola Frydrych

wyróżnienie honorowe

Gabriela Motyka

Szkoła Podstawowa nr 12
w Stalowej Woli

Mirosława Pikula

wyróżnienie honorowe

Jakub Jan Jaźwiecki

Szkoła Podstawowa nr 8
w Krośnie

Małgorzata Błaszczyk

wyróżnienie honorowe

Gabriela Łuksisk

Szkoła Podstawowa
w Rogóżnie

Barbara Kiełb

wyróżnienie honorowe

Patrycja Pietrasz

Szkoła Podstawowa nr 2
w Lutczy

Iwona Lenart

wyróżnienie honorowe

Weronika Kobzdej

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustrzykach Dolnych

Barbara Woźniak

wyróżnienie honorowe

Anna Winiarska

Społeczne Gimnazjum
w Targowiskach

Marta Michałowicz-Kubal

wyróżnienie honorowe

Aurelia Gierlicka

Szkoła Podstawowa
w Łękach Dukielskich

Urszula Pachana – Szpiech

wyróżnienie honorowe

Kamila Dudzik

Szkoła Podstawowa
w Lubatowej

Agata Jastrzębska

wyróżnienie honorowe

Zuzanna Struzik

Szkoła Podstawowa nr 2
w Zagórzu

Iwona Paszko

wyróżnienie honorowe

Oliwia Jedynak

Szkoła Podstawowa
w Wierzbnej

Karolina Mazur

wyróżnienie honorowe

Katarzyna Dubis

Szkoła Podstawowa
w Jedliczu

Michał Stój

wyróżnienie honorowe

Aleksandra Wojdyło

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Rusinowskiej

Anna Chmielowiec

wyróżnienie honorowe

Gabriela Smerecka

Szkoła Podstawowa w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Antonina Szczęsna

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Wiktoria Zajdel

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Anna Bałuka

Kategoria: proza

I

Leon Wichrowski

Szkoła Podstawowa w ZSP
w Rymanowie

Beata Miszczyk

Paweł Garbacik

I

Julia Pudło

Szkoła Podstawowa
w Piotrówce

Robert Muzyka

I

Emilia Munia

Szkoła Podstawowa
w Długiem

Marta Wodzińska – Rostek

II

Amanda Zawisza

Szkoła Podstawowa
w Długiem

Marta Wodzińska – Rostek

II

Kaja Kołodziejczyk

Szkoła Podstawowa w ZSP
w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Lidia Tylutka

Szkoła Podstawowa
w Weryni

Bożena Salach

III

Maria Bożek

Szkoła Podstawowa
w Moderówce

Agnieszka Okólska – Urban

III

Oliwia Majka

Szkoła Podstawowa
w Kopytowej

Bogumiła Rogala

III

Ewelina Słota

Szkoła Podstawowa
w Piotrówce

Robert Muzyka

wyróżnienie honorowe

Katarzyna Blicharczyk

Szkoła Podstawowa
w Odrzykoniu

Katarzyna Nowak

wyróżnienie honorowe

Jakub Mielnik

Szkoła Podstawowa nr 2
w Zagórzu

Jolanta Herbetko

wyróżnienie honorowe

Jagoda Karpinal

Szkoła Podstawowa nr 16
w Przemyślu

Dorota Strociak – Nuckowska

wyróżnienie honorowe

Jakub Węgrzyniak

Szkoła Podstawowa
w Wojaszówce

Marta Markowicz

wyróżnienie honorowe

Bartosz Konieczny

Szkoła Podstawowa
w Trześniowie

Małgorzata Knurek

wyróżnienie honorowe

Gabriela Malik

Szkoła Podstawowa
w Bażanówce

Janusz Delimat

wyróżnienie honorowe

Zuzanna Szarowska

Szkoła Podstawowa
w Klimkówce

Agata Barzyk

wyróżnienie honorowe

Karolina Gołębiowska

Szkoła Podstawowa
w Weryni

Bożena Salach

wyróżnienie honorowe

Nikola Krasowska

Szkoła Podstawowa
w Ustrobnej

Lidia Stec

wyróżnienie honorowe

Martyna Bednarz

Szkoła Podstawowa
w Targowiskach

Marta Michałowicz-Kubal

wyróżnienie honorowe

Aleksandra Hanus

Szkoła Podstawowa w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła wystawa tematyczna „W hołdzie żołnierzom wyklętym”, dokumentująca działalność naukową i artystyczną oraz animatorską współczesnych Polaków, mająca na celu upamiętnienie heroicznych postaw żołnierzy podczas drugiej konspiracji. Ekspozycję tworzyły następujące kręgi tematyczne: Literatura naukowa, Literatura piękna, Publicystyka, Muzyka i film oraz Sport. Zgromadzono książki, czasopisma, biuletyny, obrazujące aktualny stan badań nad znaczeniem walki żołnierzy wyklętych z reżimem komunistycznym, a także artykuły, zdjęcia, pocztówki, ukazujące sylwetki panien wyklętych, zaangażowanych w walkę o niezawisłość Polski. Zebrano pokaźną kolekcję filmów opowiadających o historii niezłomnych bohaterów („Generał Nil”, „Inka. Zachowałam się jak trzeba”, „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”, „Gurgacz. Kapelan wyklętych”). Muzykę reprezentowały utwory zebrane na płytach „Panny wyklęte” w wykonaniu m.in. Haliny Mlynkovej, Kasi Kowalskiej i Natalii Przybysz; a także pieśni Andrzeja Kołakowskiego pt. „Requiem dla poległych”. Swój udział w utrwaleniu smutnej i przez lata przemilczanej historii powojennej Polski miała również literatura piękna, dlatego twórcy wystawy przybliżyli zwiedzającym nie tylko utwory powszechnie rozpoznawalne, wręcz sztandarowe jak wiersz Zbigniewa Herberta „Wilki”, ale także mniej znaną poezję Barbary Konarskiej, Przemysława Dakowicza czy Leszka Czajkowskiego. Niemałe zainteresowanie wśród zwiedzających wywołały pamiątki – koszulki biegaczy uczestniczących w biegu „Tropem wilczym” oraz zdobyte przez nich medale i puchary.
Dopełnieniem wystawy tematycznej były przygotowane tablice „Żołnierze wyklęci – niezłomni bohaterowie”, prezentujące sylwetki wybranych postaci, m.in. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, Witolda Pileckiego „Druha”, Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Zaprezentowano także replikę obrazu „Matka Boska Hetmańska” Władysława Gurgacza, nazywanego kapelanem wyklętych. Autor dzieła związany był z naszym regionem: urodził się w Jabłonicy Polskiej, naukę pobierał w gimnazjum w Korczynie i Krośnie, w 1931 roku wstąpił do nowicjatu Kolegium Jezuitów w Starej Wsi, a po wojnie przez krótki czas ukrywał się we Wróbliku Królewskim. Ksiądz miał wielką pasję artystyczną – malował olejem na płótnie. Eksponowane dzieło przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku w pełnym majestacie. Ciekawe jest tło obrazu. Kompozycja powstała na wzgórzu wsi Orzechówka koło Brzozowa, skąd rozpościera się piękny widok na malowniczo posadowiony barokowy klasztor jezuitów w Starej Wsi. Władysław Gurgacz swe obrazy podpisywał inicjałami „SM”, które były skrótem łacińskiego „Servus Mariae” („Sługa Maryi”).
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stały się przyczynkiem do dyskusji nad wychowaniem patriotycznym młodego pokolenia, a także wspaniałą lekcją wychowania obywatelskiego. Uroczystość zorganizowali: Pani Anna Bałuka, Pani Jolanta Pietruszka, Pani Aneta Skóra, Pan Waldemar Kilar i Pan Bogusław Malinowski.
Wojewódzki Konkurs Literacki „Wolność jest w nas” objęli patronatem: Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów oraz Piotr Cisek – Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej.