Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej ogłasza zapisy dzieci do „zerówki” i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Zapisu dokonują rodzice osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 15 marca br.

Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający PESEL dziecka.