Wyniki konkursu Alfik Matematyczny

„Jeśli zagłębisz się odpowiednio mocno w naturę dowolnej rzeczy, znajdziesz w niej matematykę”.

Dean Schlicter

Alfik Matematyczny to konkurs organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Ten popularny ogólnopolski konkurs matematyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W tegorocznej edycji konkursu sukces odnieśli:
- Jan Telega (kl. 7b) – wynik bardzo dobry; 3. miejsce w województwie,
- Dawid Penar (kl. 5a) – wynik dobry, 29. miejsce w województwie,
- Anna Dąbrowska (kl. 6a) – wynik dobry, 40. miejsce w województwie.

Udział w konkursie motywuje uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Zawody pozwalają diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Zadania konkursowe, oprócz wiedzy szkolnej, wymagają raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs ma postać testu jednokrotnego wyboru.