Oddziały sportowe na lodowisku w Sanoku

„W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Dnia 30 listopada 2018 roku uczniowie dwóch oddziałów sportowych – kl. 4b i 6b wybrali się na lodowisko do Sanoka. Dzieci oddały się dwugodzinnemu szaleństwu jazdy na łyżwach. Niektórzy czwartoklasiści stawiali swoje kroki na lodzie po raz pierwszy, natomiast szóstoklasiści doskonalili technikę jazdy. Nie obyło się bez upadków, czasem przydała się koleżeńska pomoc. Na szczęście na lodowisku pojawiły się „pingwinki”, które pomagały młodszym w utrzymaniu równowagi. Wszystkim łyżwiarzom, bez względu na poziom umiejętności, dopisywał humor.
Poza kształceniem sprawności fizycznej zajęcia na lodzie miały na celu integrację grup rówieśniczych, kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli, rozwijanie samodyscypliny oraz samokontroli w postępowaniu. Dzięki organizacji wszelkiego rodzaju wyjazdów młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie, wdrażają do przestrzegania norm społecznych czy kształtują kulturę współżycia w grupie rówieśniczej.