Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 powiatu krośnieńskiego

Dnia 16 października 2018 roku, w Zespole Szkół w Iwoniczu, spotkali się przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego, gminy Iwonicz – Zdrój, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież, aby dokonać sportowego podsumowania roku szkolnego 2017/2018. Naszą szkołę reprezentowali: Pani wicedyrektor Agnieszka Szul, trener Grzegorz Argasiński oraz uczennice: Judyta Bolanowska, Kornelia Potasiewicz, Nikolina Samborka i Antonina Szczęsna.
W ubiegłym roku szkolnym odbyło się około 50 zawodów, w których uczestniczyło blisko 2000 dzieci i młodzieży. W ogólnej klasyfikacji Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej uplasowała się bardzo wysoko, zajmując w powiecie 3. miejsce w Igrzyska Dzieci i 3. miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

W Igrzyskach Dzieci szkoła reprezentowała powiat w IMSZS, mini piłce ręcznej, czwórboju LA, narciarstwie biegowym, mini koszykówce oraz konkursie „Baw się z nami”. Uczniowie zajęli 23. miejsce w województwie zdobywając 309 punktów. Natomiast w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, szkoła reprezentowała powiat w narciarstwie biegowym oraz piłce ręcznej. Ogółem uczniowie zdobyli 276 punktów, co dało 31. miejsce w województwie.
Puchary i nagrody najlepszym szkołom z terenu powiatu wręczali starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk oraz radni powiatu Piotr Bril i Stanisław Kenar. W części artystycznej wystąpił zespół Daystars działający przy GOK w Chorkówce oraz wokalista Dawid Kuczwar - absolwent naszej szkoły.