• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Uniwersytet Młodych Odkrywców

Nasza szkła zastała zaproszona do udziału w projekcie pod nazwą: „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”, zorganizowanym dzięki środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ekoskop”. Ma on wspierać szkoły w podnoszeniu u uczniów kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia i kreatywności. Wymienione założenia realizowane będą w naszej szkole w oparciu o 2 moduły działań edukacyjnych:

 • profil robotyki  (24 godziny zajęć) – 2 grupy dwunastoosobowe,
 • profil nauk przyrodniczych (20 godzin zajęć) – 2 grupy dwunastoosobowe.

Profil robotyki realizowany będzie z wykorzystaniem LEGO Mindstorm, scratch i blockly. Profil nauk przyrodniczych składał się będzie z: plenerowych warsztatów Laboratorium bioróżnorodności z mikroskopami i instrumentami badawczymi do ćwiczeń środowiskowych w najbliższym dzikim otoczeniu szkoły i w otoczeniu rezerwatu przyrody Lisia Góra w Rzeszowie, warsztatów eksperymentalnej chemii i fizyki oraz ekologii i biologii, z wykorzystaniem interaktywnych pokazów z eksperymentami naukowymi, zajęć konstruktorsko-modelarskich.

Ważnym elementem projektu będzie ZLOT MŁODYCH ODKRYWCÓW, który odbędzie się w listopadzie 2019 roku w reprezentacyjnym budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zlot z pokazami naukowymi, warsztatami, ćwiczeniami i eksperymentami służy integracji grup i asymilacji ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne razem z zagwarantowanym transportem dzieci do miejsc odbywania zajęć. Kwalifikacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Opiekę nad grupami sprawować będą Panie: Edyta Krukar, Iwona Kucia, Agnieszka Kindlik i Bernadeta Michnowicz.
Dokumenty projektowe należy złożyć najpóźniej do dnia 4 października br. do opiekunów grup. Decyduje kolejność zgłoszeń.