• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”!

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

Józef Piłsudski

W dniu 20 sierpnia 2018 roku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano końcowy raport w sprawie przyznania dofinansowania na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Wśród szkół, które otrzymały środki finansowe, znalazła się Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej. Na konkurs wpłynęło blisko 2500 wniosków, natomiast dofinansowanie otrzymało 257 placówek z całej Polski.
Komisja Konkursowa bardzo wysoko oceniła projekt z Posady Górnej, przyznając na realizację zadań pełną wnioskowaną kwotę 10 tys. zł. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na przygotowanie wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a także na zorganizowanie wycieczki patriotycznej, mającej na celu przypomnienie młodzieży polskich osiągnięć z okresu II Rzeczypospolitej (powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego) oraz sylwetek wybitnych Polaków – wielkich patriotów i bohaterów, walczących o wolność ojczyzny na frontach I wojny światowej i w wojnie polsko – bolszewickiej.

Godne podkreślenia jest to, że tylko 13 placówek z Podkarpacia otrzymało dofinansowanie, a wniosek z naszej szkoły jako jedyny z województwa podkarpackiego otrzymał maksymalną sumę punktów. O wszystkich podejmowanych działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.
Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.