• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej już za nami!

„Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent”.

Marie von Ebner-Eschenbach

W dniu 18 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy IIIA, podobnie jak prawie 350 tysięcy ich rówieśników w całej Polsce, przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Najpierw rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie test z języka polskiego.
Na rozwiązanie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie przeznaczono 60 minut. Test zawierał 25 zadań zamkniętych. Pytano m.in. o granice państwa w czasach panowania Piastów, przywileje szlacheckie za Jagiellonów, demokrację bezpośrednią, dochody budżetu państwa. Zadania odnosiły się różnych tekstów kultury. W jednym z zdań, opatrzonych cytatem z „Żywotu św. Wojciecha”, należało na taśmie chronologicznej z wyszególnionymi innymi wydarzeniami historycznymi zaznaczyć, kiedy patron Polski wyruszył z misją chrystianizacyjną do Prusów. W innym zadaniu zacytowano fragmenty „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza i traktatu Stanisława Konarskiego „O skutecznym rad sposobie”, wydanego w latach 1760-1763. Należało odpowiedzieć, z jakiej dynastii pochodził król, którego czasów panowania one obejmują.

Inne zadania dotyczyły m.in. sądu skorupkowego, sytuacji niewolników z starożytnym Rzymie, granic Królestwa Polskiego w roku śmierci Władysława Łokietka, gospodarki Stanów Zjednoczonych w połowie XIX wieku, zamachu w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda oraz liczby Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych w latach 1914-1918.
W teście z języka polskiego, składającego się z 22 zadań, na którego rozwiązanie przeznaczono 90 minut, sprawdzono umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnego tekstu. Pytania zamknięte powstały w oparciu o teksty kultury: artykuł „O godności” Barbary Skargi, fragment powieści Małgorzaty Musierowicz „Tygrys i róża”, wiersz „Wyspa” Jonasza Kofty oraz tekst popularnonaukowy „Rowerować, teatrować czy kawkować” Jana Burzyńskiego. Ponadto należało odpowiedzieć na pytanie w formie tekstu argumentacyjnego, czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym. W zadaniu ostatnim trzeba było napisać charakterystykę postaci literackiej, która – podejmując ważną decyzję – kierowała się wyznawanymi przez siebie wartościami.
Wszystkie zakodowane prace zostaną ocenione przez egzaminatorów, powołanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki poznamy w czerwcu i będą one miały znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Przypomnijmy, że z egzaminu z języka polskiego zostali zwolnieni jako laureaci Konkursu Polonistycznego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie: Karol Jurasz, Anna Kuszel i Karolina Rygiel. Przyznano im automatycznie 100% możliwych punktów do uzyskania.