• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej ogłasza nabór dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.
Zapisu dokonują rodzice osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Rekrutacja trwa od 1 do 23 marca br.

Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający PESEL dziecka.

Ponadto Dyrektor ogłasza nabór uczniów do oddziału sportowego do klasy czwartej szkoły podstawowej o profilu: piłka ręczna dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców. Rekrutacja trwa od 1 do 13 marca br.

Do oddziału sportowego będą przyjęci uczniowie, którzy:
- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego;

- posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Uczniowie w oddziale sportowym przez co najmniej trzy lata będą realizowali liczbę godzin przewidzianą w ramowym planie nauczania dla danej klasy, poszerzoną o dodatkowe 6 godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Zajęcia sportowe będą obejmowały wiele dyscyplin, takich jak: koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, narciarstwo biegowe, tenis ziemny i inne. Szczególny nacisk położony zostanie na piłkę ręczną wśród dziewcząt i piłkę nożną wśród chłopców. W ramach zajęć organizowane będą wyjścia np. na basen, lodowisko, korty tenisowe.
Oddział sportowy utworzony zostanie dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia.