• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Poznaliśmy wyniki Konkursu Literackiego „W drodze ku niepodległości” w 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

„Naród żyje, dopóki język jego żyje”.

Karol Libelt

W dniu 22 stycznia 2018 roku w 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego zainaugurowaliśmy w naszej szkole obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej postanowiła uczcić pamięć Polaków, którzy walczyli o wolność z bronią w ręku lub sumienną pracą przynosili chlubę swej ziemi. Przypomnienie zasług naszych przodków, zaangażowanych w walkę o niepodległość w epoce porozbiorowej, stało się inspiracją do zorganizowania Konkursu Literackiego „W drodze ku niepodległości”.
Turniej adresowany był do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów, położnych na terenie gminy Rymanów. Spotkał się z szerokim zainteresowaniem, co szczególnie cieszy, gdyż postawa, zaangażowanie i talent adeptów sztuki literackiej bez wątpienia zadaje kłam obiegowej opinii, iż patriotyzm i umiłowanie wolności nie są priorytetem dla młodego pokolenia Polaków.

Na galę podsumowującą konkurs przybyli znamienici goście m.in.: Pani Danuta Litarowicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, Pani Monika Rygiel – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie, Pan Józef Ziajka – sołtys wsi Posada Górna, Pan Czesław Szajna – prezes Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Gospodarz uroczystości, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Pan Piotr Cisek, w mowie okolicznościowej przypomniał, że powstanie styczniowe było największym w XIX wieku polskim zrywem narodowym. Pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Powstańcy stoczyli ponad tysiąc bitew, a w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób.
Pan dyrektor przywołał postać Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania, generała i członka Rządu Narodowego, straconego na stokach Cytadeli Warszawskiej, który stał się symbolem walki o niepodległość ojczyzny. Mimo ogromnych strat w ludziach i deportacji naród polski zdał egzamin z patriotycznej i obywatelskiej postawy. Wielu Polaków, chcąc uniknąć represji, udało się na emigrację, zachowując głęboko w sercu miłość do ojczyzny.
Kolejnym punktem gali był program artystyczny „Szli, by walczyć o swój dom” w wykonaniu uczniów. Uroczystość poprowadzili Aleksandra Hanus i Maciej Krukar. Uwagę słuchaczy przykuły zarówno partie śpiewane, jak i wystąpienia recytatorów. Utwór „Miejcie nadzieję” ze słowami Adama Asnyka w interpretacji Oliwii Szybki wprowadził słuchaczy w wyjątkowy nastrój. Brawurowe wykonanie „Pieśni Wiktorii” oraz znanego przeboju „Powrócisz tu” przez Oliwię Staroń zakończyło się burzą braw. Mądry przekaz, mimo upływu lat, nie stracił na znaczeniu, co potrafiła docenić publiczność. Artystka poruszyła słuchaczy swym czystym i silnym głosem. Niezwykły nastrój udało się stworzyć dzięki oryginalnej aranżacji utworu „Jedna chwila” z docenionej przez krytyków płyty „Panny Wyklęte”. Pieśń w interpretacji Amelii Chmiel, opowiadająca o rozdarciu wewnętrznym kobiety, żegnającej swego ukochanego, idącego na bój, przywiodła na myśl wstrząsający czas walki o niepodległość. Oklaskami podziękowano Dawidowi Kuczwarowi za wykonanie kultowego utworu „Kocham wolność” z repertuaru Chłopców z Placu Broni. Akompaniowali mu na gitarach: Jan Jurasz i Miłosz Sabat. Na zakończenie zebrani goście usłyszeli niezwykle emocjonalną pieśń „Niepodległa, niepokorna” w interpretacji Aleksandry Graboń i Izabeli Siręgi.
Nienaganne recytacje polskiej poezji także skłoniły słuchaczy do refleksji nad wartością wolności. Sugestywne wygłoszenie strof „Ojczyzny” Marii Konopnickiej przez Aleksandrę Hanus czy Jana Lechonia „Hymnu Polaków na obczyźnie” w interpretacji Izabeli Siręgi spotkało się z żywym odbiorem audytorium. Podobnie reagowali goście, słuchając powszechnie znanych słów polskiego elementarza patriotyzmu – „Roty”. Słowa „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” nabrały nowego znaczenia za sprawą Weroniki Hanus, Emilii Mazurek i Aleksandry Graboń. Niezwykle sensualny był popis gry na skrzypcach Izabeli Siręgi, która dźwiękiem odmalowała całą gamę uczuć walczących powstańców: lęk, narodową dumę i nadzieję. Nienaganna technika gry zachwyciła wszystkich bez wyjątku.
W końcu przyszedł czas na wręczenie nagród. Na Konkurs Literacki „W drodze ku niepodległości” napłynęły 64 prace, które oceniano w dwu kategoriach wiekowych odrębnie dla poezji i prozy. Zwracano uwagę na oryginalny pomysł, kompozycję utworu i jego przesłanie, wyraz artystyczny oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Autorzy w swych tekstach podejmowali problem tożsamości i wykorzenienia, wolności i zniewolenia, suwerenności i niepodległości. Wśród nadesłanych prac znalazły się wiersze wolne i rymowane, regularne liryki, w których poetyckie obrazowanie, uzyskane dzięki rozmaitym środkom wyrazu, nabrało nowych znaczeń. Uczniowie tworzyli sugestywne dzieła literackie w kunsztownej formie, z których na czoło wysuwają się: elegia, piosenka żołnierska czy ballada. Cieszy również to, że autorzy podzielili się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat ojczyzny i wolności w formie prozatorskiej. Wielość uprawianych gatunków zdumiewa. Spod pióra uczniów wyszły m.in. opowiadania, wspomnienia, listy, w których nie zabrakło anegdotycznych powiastek, żywych dialogów, ciekawych opisów, cechujących się niezwykłą urodą języka i stylu. Młodzi autorzy reinterpretowali – w konwencji fikcji literackiej – wydarzenia z okresu zaborów: przypominali potyczki partii powstańczych z carskimi żołdakami podczas powstania styczniowego, przywoływali postaci bohaterów narodowych, m.in. Tadeusza Kościuszki czy Romualda Traugutta, ocalili od zapomnienia osiągnięcia polskich naukowców, dzięki którym głośno mówiono o Polsce na arenie międzynarodowej (skroplenie tlenu i azotu przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w 1883 roku). Niezwykle przejmujące teksty powstały na temat strajku dzieci wrzesińskich czy postawy Michała Drzymały, który stał się symbolem oporu przeciw germanizacji.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

Uczniowie szkół podstawowych

Kategoria: poezja

I

Jakub Kaczor

Szkoła Podstawowa
w Bziance

Małgorzata Wojtuń

II

Izabela Siręga

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Marcin Bek

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Zuzanna Kasperkowicz

Szkoła Podstawowa
w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Oliwia Brzęk

Szkoła Podstawowa
w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Szymon Słowik

Szkoła Podstawowa
w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Maciej Pitrus

Szkoła Podstawowa
w Króliku Polskim

Anna Pelczarska – Wątor

Uczniowie szkół podstawowych

Kategoria: proza

I

Julia Lorenc

Szkoła Podstawowa
w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

II

Katarzyna Wojtaszko

Szkoła Podstawowa
w Milczy

Matylda Wojtuń

III

Krzysztof Kasperkowicz

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Emilia Węglowska

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Aleksandra Hanus

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Karol Krasowski

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Kategoria: poezja

I

Elisa Kilar

Gimnazjum w ZSP w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Mateusz Markiewicz

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Jan Jurasz

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Karol Jurasz

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Kategoria: proza

I

Weronika Krakowiecka

Gimnazjum w ZSP
w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Antonina Szczęsna

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Martyna Jasina

Gimnazjum w ZSP w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Jakub Kasperkowicz

Gimnazjum w SP w Klimkówce

Agata Barzyk

wyróżnienie honorowe

Marcelina Hanus

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Anna Kuszel

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Maria Przybyła

Gimnazjum w ZSP
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Pokłosiem Konkursu Literackiego „W drodze ku niepodległości” było wydanie okolicznościowego tomiku, zawierającego nagrodzone prace wszystkich 24 laureatów. Uroczystość mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Pani Anny Bałuki, Pani Jolanty Pietruszki, Pana Waldemara Kilara i Pana Bogusława Malinowskiego. Słowa podzięki kierujemy w stronę Pana burmistrza Wojciecha Farbańca, który objął konkurs swym patronatem. Montaż poetycko muzyczny „Szli, by walczyć o swój dom” oraz turniej literacki zapoczątkowały w gminie Rymanów obchody 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny.